Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Gânduri Admin CSD

Autor Admin CSD_dev

Această pagină conține ”Gânduri Admin”,care sunt devoționale scrise de noi,motiv pentru care vă rugăm nu copiați aceste resurse,pe alte web-situri.

Scriptură sau tradiție?

Bun găsit,dragi cititori,astăzi vorbim despre Scriptură sau tradiție.

În ultima perioadă,urmărind slujbele creștine,evanghelice,care trasmit live,am constatat că mulți slujitori ai altarului,citează tot mai des și vorbesc despre părinții bisericești pe care bisericile istorice,îi onorează și chiar îi venerează.

Se vorbește prea mult despre sf.Ioan Gură De Aur,despre sf.Augustin,despre viața acestora,și chiar se citează din cărțile apocrife. Recent am auzit  o predică în care a fost inserate aceste lucruri. Vi se pare ok,acest lucru?

Nu am nimic cu acești oameni,dimpotrivă respect pe frații nostri din bisericile istorice,am stimă și respect pentru lucrarea și credința fiecăruia.”Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui”,nu este treaba noastră să spunem cine va fi mântuit sau nu.

Te ai gândit vreodată că un călugăr,care stă retras în munți,se roagă,citește Cuvăntul lui Dumnezeu,postește,mai mult ca tine?

De ce să îl judeci? ”Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”,spunea fariseu. Luca 18.12

”Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor”. Matei 5.20

Dragul meu,cititor,Îl cunoști pe Domnul Isus,este El Mântuitorul Tău personal,ai părtășie cu El?

Dar ce zice Biblia cu privire la aceste lucruri?

1.Cărțile apocrife                                                                  

”Să învățați să nu treceți peste ce „este scris” 1 Corinteni 4.6

Creștini evanghelici nu recunosc cărțile apocrife,ca venind de la Dumnezeu,din acest motiv,nu le citesc și nu îndemn pe alții să le citească.

La Conciliul de la Cartagina, din 397 e.n., s-a propus ca şapte cărţi apocrife să fie adăugate la Scripturile ebraice, împreună cu unele adăugiri la cărţile canonice Estera şi Daniel.

Însă abia în 1546, la Conciliul de la Trent, Biserica Romano-Catolică a confirmat în mod explicit acceptarea acestor adaosuri în catalogul ei de cărţi biblice. Aceste cărţi adăugate erau Tobit, Iudita, adăugiri la Estera, Înţelepciunea, Ecleziasticul, Baruh, trei adăugiri la Daniel, I şi II Macabei.

” Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”. 2 Timotei 3.16,17

Desigur că putem interpreta acest verset,adică atunci când a fost scris prin anul 60,despre care scriptură vorbea Apostolul Pavel?Privind la Luca1.1” Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi”,adică existau și alte scripturi,vezi și Galateni 1.6 ”Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie”.

În concluzie,eu cred că Dumnezeu așa a îngăduit să fie scris,pentru că ne avea în vedere pe noi,adică Biblia Cornilescu(Toată Scriptura),care se folosește și astăzi în ”bisericile” evanghelice.

”Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui”. Ioan 20.30,31

Ceea ce Dumnezeu a îngăduit să fie scris este suficient ca noi să credem,nu ne trebuie și alte scripturi necanonice.

Astfel avem convingerea că cuprinsul Biblie cu cele 66 de cărţi, conţin cărţi insuflate de Dumnezeu prin Spiritul Său (2Timotei 3:16,2Timotei 1:17; 2Petru 1:21).

Astfel, fiecare credincios este responsabil în faţa lui Dumnezeu de modul cum utilizează Scripturile, atât pentru propriul folos spiritual precum şi pentru folosul altora (1Timotei 4:15,1Timotei 1:16).

Dumnezeu ne-a transmis Cuvântul Său scris şi fiecare suntem datori să-l citim, să-l analizăm, să medităm asupra Lui, să-l întipărim în minte şi inimă, să cerem lumină de la Dumnezeu, să înţelegem mesajul Lui precum şi să-l trăim apoi în viaţa noastră (Deuteronom 6:6-9; Psalm 119:1,Psalm 119:9-11,Psalm 1:15,Psalm 1:18,Psalm 1:24,Psalm 1:33,Psalm 1:34,Psalm 1:72,Psalm 1:97,Psalm 1:176; Evrei 8:10; 10:16; 1Ioan 2:3-6).

2.Sfinții părinți bisericești

Părerea mea este că trebuie să vorbim despre Domnul Isus,despre planul Său de mântuire,nu despre părinții bisericești.

În Biblie nu scrie de aceștia,nici despre faptele lor,prin urmare,pentru mine nu sunt sfinți.

Dacă spui că Îl iubești pe Domnul Isus,vei vorbi doar despre El și lucrarea care a făcut-o în viața ta.Te rog,nu îți lua privirea de la El.

Domnul Isus Hristos a fost singurul care a fost sfânt și fără păcat.

”Nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui”. Isaia 53.9

„El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 1 Petru 2.22

Autor CSD

Dumnezeu să ne ajute.Dumnezeu să vă binecuvânteze.

GÂNDURI ADMIN

Timpul lui Ezechia

”El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David.

A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuștan.

El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; și, dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el.

El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 

 Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut”.2 Împărați 18:3-6

”Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune:

„Doamne, adu-Ți aminte că am umblat înaintea Feței Tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi.

Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:

„Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului. 

Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. 2 Împărati 20.5,6

Astăzi vorbim despre Ezechia și timpul pe care Dumnezeu I l-a dat.

Vedem că în urma rugăciunii lui,Dumnezeu l-a ascultat și i-a lungit viața cu încă 15 ani.Părerea mea este că au fost 15 de ani din aceea clipă,asta înseamnă că a fost primul muritor,care a știut exact când va muri.Însă dacă citim continuarea veți putea observa cum a folosit timpul acordat de Dumnezeu.

Dumnezeu I-a lungit viața dar ce a făcut cu acest timp?L-a proslăvit pe Dumnezeu,I-a mulțumit?

”În același timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia.

Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și untdelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui”. 2 Împărați 20.12,13

Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. 2 Cronici 32.31

Mă așteptam de la Ezechia să spună trimișiilor Babilonului,că Dumnezeu l-a vindecat,că El i-a dat bogăție și slavă.Nu se mai relatează că a făcut ceva pentru Dumnezeu.

Daniel Îl preamărește și Îl înalță pe Dumnezeul lui înaintea împăratului.

”Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” Daniel 6.22

”Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. 

Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău.Daniel 2.27,28

Din păcate;Ezechia nu procedează așa și  nu le vorbește despre Dumnezeul lui,ci se laudă cu bogățiile lui.

Timpul acordat de Dumnezeu,el nu l-a folosit cu folos.

Cum folosești timpul dăruit de El?Pentru Dumnezeu sau pentru plăcerile tale?Pierzi timpul uitându-te la „icoana vorbitoare”,fie ea,tv,netflix,situri cu o morala scăzută?Prin 1985,la adunarea noastră se studia un curs(nu mai știu cum îl chema),dar am reținut un lucru…se vorbea despre lucrurile urgente versus lucruri importante.Autorul acelui curs mai spunea:dacă ziua ar avea 30 de ore ne ar ajunge timpul?Cei mai mulți oameni se plâng că nu au timp.Dacă ești bolnav și mergi la doctor,si acesta îți spune că ai o problemă gravă și trebuie operată,tu ce faci îi spui doctorului că nu ai timp de operația,necesară sănătății tale?Ar fi absurd să spună cineva asa ceva.Trebuie să ne organizăm timpul.Întâi Dumnezeu(Matei 6.33),apoi celelante lucruri importante sau urgente.

Pentru dv,care sunt lucrurile urgente și care sunt importante? Puteți considera mântuirea un lucru și urgent și important?

Depinde de modul cum gândiți ,de relația cu Dumnezeu,dacă există o părtășie adevărată cu Dumnezeu.

Vedeți dv,omul a fost creat să aibă părtășie cu Dumnezeu,să vorbească cu Dumnezeu(Geneza3.8)

Însă acceptarea păcatului în lume,prin Eva și Adam, a dus la pierderea părtășiei Cu Dumnezeu.

Definiția părtășie o găsiți în 1 Ioan 1.6,7 ” Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat”

Înțelege drag cititor că doar atunci cînd umblăm în lumină avem părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu:De ce?.

Pentru că trebuie să îți iubești aproapele… Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” și urăște pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 1 Ioan 4.20

Revenind La Ezechia și la timpul lui…Dumnezeu Ți-a dat și ție timp să te pocăiești(Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască – Fapte 17.30)

Așadar,acum este vremea când trebuie să te pocăiești de păcatele tale,renunțând pentru totdeuna la ele (Prov 28.13)

Ezechia a știut când va pleca din lumea asta,noi nu știm de aceea trebuie să ne pocăim acum.

Doamne ajută-ne.

Acest articol va fi actualizat.

Autor: CSD_dev

Închinarea

Dragi cititori,azi vreau să vorbim despre inchinare.Desigur este un subiect foarte mare,și foarte important.Vedem că primi oameni,s-au închinat,au adus jerfă lui Dumnezeu.

Vedeți dragi mei că  toată biblia vorbește despre închinare.Vremea prezentă,are de a face cu închinarea,dar și în vremea din urmă,cel rău va vrea să facă ca câți mai mulți oameni să îi se închine și să îl slujească.

Închinarea există pentru fiecare dintre dv…ori vă închinați lui Dumnezeu,ascultând de El și de Cuvântul Lui,ori te închini la idoli,la lucrurile și la păcatul pe care le iubești atât de mult.

Cuvântul inchinare/închinat apare pentru prima dată în biblie în Exod 29.22 ”berbec închinat Domnului”.

Rețineți vă rog:

               Împărații au pretins inchinare (Daniel 3.5)

               Diavolul a pretins inchinare (Matei 4.9)

               Anticrist va pretinde închinare (Apocalipsa 13.8,15)

În biblie găsim referiri despre închinare în sensul:

1.Închinare la Dumnezeu

( Matei 4.10 Ioan 4.23 Apocalipsa 7.11)

”Este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.’ Matei 4.10

Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” Ioan 4.23,24

”Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.

Dar el mi-a zis: „Ferește-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” Apoc 19.10:22.8,9

Unii din cei vindecați de Domnul Isus I-au mulțumit și s-au închinat.

 2.Închinare la idoli

 ( 1Samuel 15.23 1 Corinteni 10.14 Galateni 5.20 Coloseni 3.5 )  

Prima lege era:

Exod 20:3 ”Să nu ai alți dumnezei afară de Mine. 

 20:4 Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. 

20:5 Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos”

Poporul evreu s-a închinat în mod repetat la idoli la viței turnați sau la alte obiecte.Găsiți acest lucru în tot Vechiul Testament.

Dumnezeu S-a mâniat pe ei și I-a dat în mîna dușmaniilor săi,au mers în robie,până când au recunoscut că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat.De fiecare dată cădeau din nou în acest păcat al închinării la idoli.

”Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin”. 1 Ioan 5.21 Idol este orice lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. ”Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”.Matei 10.37

”Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli” 1 Samuel 15.23

” lăcomia, care este o închinare la idoli”. Coloseni 3.5

Acest articol va fi actualizat,când timpul ne va permite.Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Autor: Nelu

ASCULTAREA ADUCE BINECUVÂNTARE

 Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine pe vecie, făcând ce este bine și acest drept în ochii Domnului, Dumnezeului tău. Deuteronom 12.28 

Deși mântuirea nu se capătă prin împlinirea legii, totuși binecuvântările făgăduite sunt date credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, care asculta. Blestemele au luat sfârşit, când El a fost făcut blestem pentru noi, dar nici o binecuvântare na fost retrasă. 

Trebuie să căutam voia lui Dumnezeu, luând seama nu numai la unele părți ale Cuvântului Sau, ci la toate. Nu avem de ales între Cuvintele Sale, ci să păstrăm tot ce este scris. Aceasta e calea binecuvântării pentru Tatăl ca și pentru copiii Săi. Binecuvântarea Domnului este peste aleșii Săi până la treilea și la patrulea neam. Dacă ei merg drept înaintea Lui, El va face pe toți oamenii să știe că ei sunt o sămânță pe care Domnul a binecuvântat-o. Ceice au ascultat și au privit la șarpele de aramă,au fost vindecați.Numeri 21.9

 Naaman a ascultat,sa scăldat în apele Iordanului,şi a fost curăţit. 2 Împărați 5.14 Să ne aducem aminte de Saul.Când era mic,în ochii lui,era ascuns printre vase,dar când a ajuns rege,a căutat să omoare pe Unsul Domnului,David,pentru că știa că David urmează să fie regele Israelului. David,deși era uns rege,de Samuel,fugea de regele Saul,el a înțeles că toate lucrurile au timpul lor,și ce a promis Dumnezeu cu privire la el,se va întâmpla negreșit. 

Cât timp,Saul a stat în ascultare,a fost bine,dar când a ales să nu asculte,Domnul la lepădat.1 Samuel 15: 22,23,16.1 Deşi pare că se căieşte(1 Samuel 15.30),Saul zice un „am păcătuit”de formă, după care spune ce îl interesează cu adevărat:”Cinstește mă în fața bătrânilor poporului meu,și în fața lui Israel…și dacă vei face acest lucru…mă voi închina înaintea Domnului”.Ce pocăință falsă,Doamne păzește- ne,de o închinare doar de ochii lumii. Jertfa poate însemna orice lucrare pe care o facem pentru Domnul…fără ascultare de Cuvântul Lui,nu are nicio valoare,pentru El. Jertfele,fără ascultare,nu-I plac Domnului. 1 Samuel 15:22 Eclesiastul 5:1 Pentru copii,binecuvântarea Domnului,vine și rămâne peste ei,în măsura în care ei ascultă părinții lor. Efeseni 6:1-4 Ce binecuvântează Domnul,”este binecuvântat pentru veșnicie!” 1 Cronici 17.27

Nu vom găsi nici o binecuvântare într-o viaţa lumească şi împărţită. Căile preferate de lume şi nesfinţite nu ne pot aduce vreun bine, atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu. Dacă integritatea nu ne face să prosperăm, înşelăciunea nici atât. Acele lucruri care sunt plăcerea lui Dumnezeu, trebuie să ne facă şi nouă plăcere

Categorie: Gânduri Admin

Domnul Isus…vine,esti pregatit?

 Bun gasit,dragi cititori,astazi vorbim despre faptul ca Isus Hristos,vine in curand,dar cum ma gaseste pe mine?sau mai exact (unde) adica ce preocupari am eu,vizavi de venirea Lui.

Desigur ca ati intalnit „crestini”,care spun ca este suficient doar sa crezi in Domnul Isus.Este adevarat,dar este primul pas pentru a ajunge la mantuire.

„Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută” Evrei 11.6

Dar ce facerm cu iubirea de Dumnezeu,cu ascultatrea de cuvantul Lui?

Poate pare ciudat,dar Domnul Isus spune ca prima porunca este:

Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau,iar a doua sa iubesti aproapele ca pe tine insuti Matei 22:36-40

Dar in Exod 20 unde Moise prezinta cele 10 porunci nu apare asa ceva…De ce?

„Trebuie sa Il iubim pe Dumnezeu cu toata inima,cu tot sufletul si cu tot cugetul tau”

„Daca Ma iubiti,veti pazi poruncile Mele” Ioan 14.15

Domnul trebuie sa fie pe primul loc in viata noastra,de aceea spune ca cine iubeste pe tata ori pe mama mai mult decat pe Mine,nu este vrednic de Mine.

Daca am fi sinceri cu noi,cum stau lucrurile in viata noastra?

Isus vine,unde te gaseste El,in rugaciune,in odaia ta secreta sau pe social media,in lupta de a obtine cat mai multe lik-uri si apreciere.

Pierdem timp pretios care ar trebui folosit pentru Domnul,nu pentru social media.

Orice lucru pe care il iubesti mai mult(adica acele lucruri care iti mananca timpul…fara rost)decat pe Domnul este un idol…sau o inchinare la idoli.

De pilda,neascultarea (de glasul Domnului) si impotrivirea este o inchinare la idoli  1 Samuel 15.23

„Caut un om” iar in Ieremia 5.1 „Daca se gaseste un om,daca este vreunul care sa infaptuiasca ce este drept,care sa se tine de adevar,si voi ierta Iersusalimul”

Un singur om drept…poate salva o cetate,care avea cateva sute sau mii de suflete in vremea aceea.

Dumnezeu cauta un om ,neprihanit…vrei sa fi omul acela?

Probabil ca veti spune ca faceti evanghelizare pe social media,chiar asa?Cine sunt cei care apreciaza ce scrieti? sunt tot „crestini” care merg la o Adunare evanghelica.

Sunt si persoane ordinate,care nu posteaza un verset sau un indemn pe social media,cine se lauda cu tot felul de lucruri…Doamne ai mila de noi.

Am vorbit la modul general,adica cei mai multi „crestini” sunt preocupati mai mult de imaginea lor(publica),decat de lucrarile Duhului.

„Rascumparati vremea caci zile sunt rele” Din pacate,in Adunari auzim predici foarte minutios,prezentate,dar se vorbeste tot mai putin despre pacatele din viata noastra.

2 Timotei 3:1-9 ne vorbeste ca „in zilele din urma,vor fi vremuri grele”,deaceea este absolut necesar „sa strangem Cuvantul in inima noastra”.Domnul Isus a raspuns diavolului: „Este scris”…trebuie sa cunosti bine,Cuvantul Domnului.

„Omul nu  traieste doar cu paine,ci cu orice Cuvant care iese din gura lui Dumnezeu” 

Matei 4.4

Doar daca Domnul ti-a incredintat aceasta lucrare,precum noua,de vestire a Evangheliei in mediul online.

Daca este asa si Domnul v-a chemat la aceasta lucrare…Dumnezeu sa va ajute si sa va intareasca…putem deschide o colaborare…in masura in care va doriti acest lucru.

Categorie: Gânduri Admin

Fiți împlinitori,nu doar ascultători

„Fiți împlinitori ai Cuvântului,nu doar ascultători,înșelându-vă singuri”.Iacov 1.22 

Recent,am citit acest text,și am observat că nu putem înșela,în umblarea noastră creștină.Domnul spune :”Eu am venit nu ca să stric Legea,ci so împlinesc”. Putem crede că suntem ok cu Dumnezeu,mergând regulat la Adunare,făcând fapte bune,dar oare împlinim Cuvântul Lui? 

Ne putem înșela, dar depinde doar de noi.Putem merge în iad,cu Biblia în mână,dacă dar am citit Cuvântul Lui,și nu l-am împlinit. Iacov,ne învață,și așa de frumos,ne explică. „Dacă nu împlinești Cuvântul cu fapta, cu un om după care să-ți asemești în față față-o oglindă, și ce privesc,pleacă și uită îndată cum era” Iacov 1.23 

Dragii mei,Cuvântul lui Dumnezeu,este oglinda,în care privim. pentru a ne vedea starea noastră. Tu ai auzit Cuvântul, ai crezut,ai fost curățit prin Sângele lui Isus Hristos,dar dacă nu faci nimic spre pocăință ta,vei uita îndată cum ești. Domnul vrea să faci pași spre El,să te apropii de El și dacă Îl cauți din toată inima,El se va lăsa găsit de tine.Caută pe Domnul,nu mai este timp de pierdut. Citește Cuvântul Lui,și aplică în viața ta,adevărurile pe care le citești. De aceea,găsim scris în Evrei 6:4-9,că „cei care au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu…și care totuși au văzut,este cu neputință să fie înoiți iarăși,și aduși la pocăință,fiindcă ei răstignesc din nou. ,PENTRU EI,pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit.” Pentru că Domnul te-a curățit,te-a iertat dar tu nu vrei ” să te adâncești în legea desăvârșită,care este legea slobozeniei,să stărui în ea”,nu vrei să părăsești păcatul,care îți este așa drag. Și nemulțumirea este un păcat.Suntem nemulțumiți când plouă mult,când este prea cald…nu suntem mulțumiți de venitul nostru…dar în cele spirituale,oare suntem la fel de nemulțumiți? Vrem să trăim mai mult și mai intens,pentru Domnul? 

Părăsește păcatul,Isus te iubește,dar nu iubește păcatul din tine. Prov.28.13 „Plata păcatului este moartea dar darul fără plată al lui Dumnezeu, este viața veșnică în Isus Hristos,Domnul nostru”. Romani 6.23 Dumnezeu vă oferă mântuirea, dar,fără să plătești nimic,El a făcut totul pentru tine că să fi salvat,a plătit cu Sângele Său. 

Ce te împiedică să primești mântuirea? Citește Cuvântul lui Dumnezeu,care este viu și lucrător Evrei 4:12 Împlinește-l și vei fi binecuvântat. oare suntem la fel de nemulțumiți? Vrem să trăim mai mult și mai intens,pentru Domnul? Părăsește păcatul,Isus te iubește,dar nu iubește păcatul din tine. Prov.28.13 „Plata păcatului este moartea dar darul fără plată al lui Dumnezeu, este viața veșnică în Isus Hristos,Domnul nostru”. Romani 6.23 

Dumnezeu vă oferă mântuirea, dar,fără să plătești nimic,El a făcut totul pentru tine că să fi salvat,a plătit cu Sângele Său. Ce te împiedică să primești mântuirea? Citește Cuvântul lui Dumnezeu,care este viu și lucrător Evrei 4:12 Împlinește-l și vei fi binecuvântat. oare suntem la fel de nemulțumiți? Vrem să trăim mai mult și mai intens,pentru Domnul? Părăsește păcatul,Isus te iubește,dar nu iubește păcatul din tine. Prov.28.13 „Plata păcatului este moartea dar darul fără plată al lui Dumnezeu, este viața veșnică în Isus Hristos,Domnul nostru”. Romani 6.23 Dumnezeu vă oferă mântuirea, dar,fără să plătești nimic,El a făcut totul pentru tine că să fi salvat,a plătit cu Sângele Său. Ce te împiedică să primești mântuirea?

Citește Cuvântul lui Dumnezeu,care este viu și lucrător Evrei 4:12 Împlinește-l și vei fi binecuvântat. 23 Dumnezeu vă oferă mântuirea,în dar,fără să plătești nimic,El a făcut totul pentru tine că să fi salvat,a plătit cu Sângele Său. Ce te împiedică să primești mântuirea? 

Autor : Nelu

Categorie: Gânduri Admin

Diferiti de lume

Isus a zis ucenicilor Săi: „Este * cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!

Luca 17.1

Atentie mare, dragii mei, sa nu fim pricina de poticnire pentru nimeni, sa fim o marturie buna pentru cei din jurul nostru.

Să * nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți ** prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi † bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.

Romani 12.2

In vorbire, pentru ca „si vorba te da de gol”, in purtare, in imbracaminte … in tot ceea ce facem sa fim diferiti de lume, ca sa vada ca sunt copiii lui Dumnezeu.

Ce zic oamenii despre tine? Ce marturie ai?

Domnul Hristos intreaba ucenicii: Ce zic oamenii despre Mine?

Marturia dv este importanta, daca toti am fi lumini cum vrea Domnul nostru, lumea s-ar schimba.

Fiti binecuvantati.

Categorie: Gânduri Admin

„Iți mai lipsește un singur lucru”

Astăzi vorbim despre tânarul bogat (Luca 18: 18-30

Rețineti „un fruntaș” probabil al Sinagogii sau al Fariseiilor (Nicodim era funcționează al iudeilor Ioan 3.1)

Oricum era un om de vază … și bogat.Probabil era trimis de farisei, ca să fie ispitească pe Domnul Isus.

„Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Bună intrebare.

„Știi poruncile? Da … si le-am păzit din tinerețea mea”.

Domnul Isus nu il contrazice, probabil era adevarat, insa „ii lipsea un singur lucru”.

„du-te și vinde tot ce ai, împărtășește săraci și vei avea o oare în ceruri … APOI vin și urmează-Mă”

El sa întristat de tot căci era foarte bogat …

Problema de aici, este că trebuie să Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice, decât să aibă, să aibă, să aibă, mamă tată frați și surori.

Până „nu ne lepădăm de tot ce avem” nu putem să Îl urmăm pe Isus.

Inima tânărului bogat era legată de acele avuții, și nu putea concepe să „văd tot ce sunt și să dea la săraci”.

Privind la Zacheu, care era și el bogat (Luca 19: 1-10) vedem că doar a spus înainte cineva cu ceva, îi dă inapoi împărțit „.

Nu cred că are nimeni dubii că această problemă era tânărului bogat.

„Iți mai lipsește un singur lucru”

Lipsesc multe lucruri în viața noastră … lipsește părțile, rugăciunea, și citirea Bibliei, postul în familii …

Ce vă lipsește? 

Desigur ne referim la lucrurile spirituale căci tânărul bogat întrebă: „Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică”.

Ne plângem că nu lipsesc multe lucruri … dar Domnul vrea să-mi cerem și să le fac voia Lui, în legătură cu cererile noastre.Putem să cerem rău cu gândul să risipim … Iacov 4.3

„Adevărat vă spun că nu este nimeni care să și fi lăsat casa, sau nevasta, sau frații, sau părinții, sau copii, pentru Împăratia lui Dumnezeu, și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, și în veacul viitor, viața veșnica „. Luca 18: 29,30

Ce alegem să Îl urmez pe Isus sau să iubim avuțiile acestei lumi? 

După ce ți-ai golit inima de tot ce este rău și acum Îl iubesc DOAR pe Dumnezeu 

DOAR ATUNCI … apoi vin și urmează-Mă.

Nu îl pot urma pe Domnul Isus, iubind idolii din viața ta … carora le acorzi toată atenția și timpul tău.

Părăsește acei idolii, renuntă le ei, pentru a putea să Îl urmeze pe Mântuitorul.

Domnul fie slăvit în toate

Autor: admin@csd_dev

Categorie: Gânduri Admin

DOMNUL SE UITĂ LA INIMĂ

”Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă” 1 Samuel 16.7

Dragi cititori,Domnul într-adevăr se uită la inimă,dar și modul cum ne îmbrăcăm trebuie să îl onoreze pe Dumnezeu.De multe ori,când atragi atenția cu privire la cum se îmbracă,primești acest răspuns: ”Frate,ești legalist… acum este harul”.Poate ați întâlnit și dv astfel de situații.

Domnul se uită la inimă.Dumnezeu Sa uitat la Cain,apoi la jertfa lui,la Abel,apoi la jertfa lui.Geneza 4:4,5

”Fiule, dă-Mi inima ta,și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele! Prov 23:26

Dar ce este legalismul și ce este harul? Cu mulți ani în urmă,mai exact după revoluție,plecând de la un grup de studiu biblic pentru tineri,am auzit tineri care vorbeau între ei și ziceau: ”Până acum au fost reguli,a fost comunism,acum și libertate,facem ce vrem. ”.Le-am spus atunci acelor tineri că Biblia nu sa schimbat,trebuie să trăim în continuare după voia lui Dumnezeu.Bineînțeles că acei tineri,au părăsit pe Dumnezeu și adunarea locală.

Este important și cum te îmbraci,cum te prezinți înaintea lui Dumnezeu,la închinare,în adunarea locală.Noi spunem doar că Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu,dar dacă ar fi așa nu ne-am îngrijora,ce vremuri rele,vor veni, ci am lăsat totul în Mâna lui…căci este Stăpân absolut,și în Mâna lui sunt toate lucrurile prezente și viitoare.

Dacă Îl consideri pe Dumnezeu ca Tată și Stăpân,atunci Îl vei onora și prin ținută ta.

Dacă nu este El Stăpânul și Domnul și Mântuitorul tău,atunci este o problemă.

Într-o zi mă uitam pe youtube,și mi-a apărut un video cu un păstor foarte cunoscut din diaspora.Numai ca să ajung la predică…am urmărit și grupul de închinare,care după părerea mea,nu se conforma Sfintelor Scripturi.

Mai este o problemă aici.

”Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luca 17:1,2

Ferește-te de aceste lucruri…nu fi prilej de poticnire pentru nimeni.Ce este în sufletul tău,trebuie să se reflecteze și în exterior,adică oamenii trebuie să vadă că tu te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos…și felul tău de a fi,și vestimentația ta trebuie să Îl onoreze pe Dumnezeu.

Legalismul vine de la lege,adică reprezintă pe cei care respectă cu strictețe,legea lui Dumnezeu.

Dar ce înseamnă harul? Dacă este har,trăim cum vrem?

”Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul?Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat”? Romani 6:1,2

”Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie,așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos”. Tit 2:11-13

Harul ne învață ”s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești”.

Așadar, ipoteza că suntem”în har” și trăim cum vrem,nu corespunde învățaturii curate a Sfintei Scripturi.

Autor:Nelu                                

Categorie: Gânduri Admin

LUCRURI ESENȚIALE

Bun găsit,dragi cititori,astăzi vorbim despre patru lucruri foarte importante de care depinde mântuirea noastră.Precizăm că acestea sunt doar gânduri personale din Scripturi.Îmi doresc să citez mai mult din Scriptură,și să comentez sau să explic mai puțin.

CREDINȚA

”Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută”. Evrei 11.9

”Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce Ma trimis sunt viața veșnică și nu vine la viață, ci a trecut din moartea judecată la viață”. Ioan 5.24

”Căci prin credința din inimă se capătă neprihănire” Romani 10.10

Așadar,credința este foarte importantă,ea nu conduce la mântuire,dar nu este suficientă.Am auzit mulți predicatori care spunea că trebuie doar credință… ,ridici o mână pentru că te predai Domnului și totul e ok,vei fi mântuit,și ei spun asta pentru că sunt multe texte din Biblie care afirmă acest lucru.Este adevărat că nu trebuie să ne oprim aici.

„Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta.” Fapte 16.31

”Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși.” și dracii cred… și se înfioară! Iacov 2.14,17,19

”De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta;” 2 Petru 1.5

”Vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților sau dată pentru totdeauna” Iuda 1.3.

NAȘTEREA DIN NOU

Isus ia zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărarea lui Dumnezeu.” Ioan 3.3

‘Trebuie să vă nașteți din nou.’ Ioan 3.7

”El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”. Tit 3.5

Așadar, Duhul Sfânt face această lucrare în viața credinciosului.Duhul Sfânt schimbă vieți,nu predicatorii,nu slujitorii…ci Duhul Sfânt.

”Duhul Sfânt, pe care La dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” Fapte 5.32

Duhul Sfânt rămâne în viață ta,atâta timp cât trăiești după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firi pământești.

IUBIREA PENTRU DUMNEZEU

„Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”

 Isus i-a răspuns: „‘Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.’ 

Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Matei 22:37,38 

” Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5.8

Dar de ce trebuie să iubești pe Dumnezeu?

Îl iubim pentru că El ne- a creat,a murit în locul nostru,plătind prețul păcatele noastre,ne-a răscumpărat pentru El,ne-a dat viață,sănătate,ne dă zilnic multe binecuvântări,pentru care uităm să Îi mulțumim.

Privind la Petru,vedem că L-a iubit pe Domnul Isus și L-a urmat,dar a ajuns să se lepede de El.pentru că nu era ”întors la Dumnezeu”.

”Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.” Luca 22.32

Deși s-a lepădat de El,Domnul Isus îl cheamă inapoi… ”Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui și lui Petru”  Marcu 16.7

La Marea Tiberiadei,Domnul Isus se arată și lui Petru,și nu îi aduce aminte de lepădarea sa,dar îl intreabă ”Mă iubești mai mult ca ceilanți?”

Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.”

21:16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oițele Mele.”

A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?” Și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele! Ioan 21.15-17

Drag cititor,îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău care te-a creat?Îl iubești din toată inima,din tot sufletul tău și cu tot cugetul tău?

Părăsește ”dumnezeii falsi”,părăsește păcatul,predă-I inima ta,Domnului Isus ca s-o curățească apoi să o sfințească.

IUBIREA PENTRU APROAPELE NOSTRU

”Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.’ În aceste două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii.” Matei 22.39,40

”Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire.

Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii”. 1 Ioan 2.10,11

”Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine”.2 Timotei 3.1,2

Oamenii se vor iubi pe ei și nu pe aproapele lor.Nu vor fi deschiși spre nevoile aproapelui,ci vor fi egoiști,vor strânge bunuri doar pentru ei și își vor închide inima și buzunarul pentru cei de lângă ei.

Iubește-ți aproapele,pe cel de lângă tine,fi receptiv la nevoile altora și vei împlini astfel legea lui Hristos.

Așa cum te iubești pe tine,iubește-i și pe alții.

Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze.

Scriptură sau tradiție?

Bun găsit,dragi cititori,astăzi vorbim despre Scriptură sau tradiție.

În ultima perioadă,urmărind slujbele creștine,evanghelice,care trasmit live,am constatat că mulți slujitori ai altarului,citează tot mai des și vorbesc despre părinții bisericești pe care bisericile istorice,îi onorează și chiar îi venerează.

Se vorbește prea mult despre sf.Ioan Gură De Aur,despre sf.Augustin,despre viața acestora,și chiar se citează din cărțile apocrife. Recent am auzit  o predică în care a fost inserate aceste lucruri. Vi se pare ok,acest lucru?

Nu am nimic cu acești oameni,dimpotrivă respect pe frații nostri din bisericile istorice,am stimă și respect pentru lucrarea și credința fiecăruia.”Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui”,nu este treaba noastră să spunem cine va fi mântuit sau nu.

Te ai gândit vreodată că un călugăr,care stă retras în munți,se roagă,citește Cuvăntul lui Dumnezeu,postește,mai mult ca tine?

De ce să îl judeci? ”Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”,spunea fariseu. Luca 18.12

”Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor”. Matei 5.20

Dragul meu,cititor,Îl cunoști pe Domnul Isus,este El Mântuitorul Tău personal,ai părtășie cu El?

Dar ce zice Biblia cu privire la aceste lucruri?

1.Cărțile apocrife                                                                  

”Să învățați să nu treceți peste ce „este scris” 1 Corinteni 4.6

Creștini evanghelici nu recunosc cărțile apocrife,ca venind de la Dumnezeu,din acest motiv,nu le citesc și nu îndemn pe alții să le citească.

La Conciliul de la Cartagina, din 397 e.n., s-a propus ca şapte cărţi apocrife să fie adăugate la Scripturile ebraice, împreună cu unele adăugiri la cărţile canonice Estera şi Daniel.

Însă abia în 1546, la Conciliul de la Trent, Biserica Romano-Catolică a confirmat în mod explicit acceptarea acestor adaosuri în catalogul ei de cărţi biblice. Aceste cărţi adăugate erau Tobit, Iudita, adăugiri la Estera, Înţelepciunea, Ecleziasticul, Baruh, trei adăugiri la Daniel, I şi II Macabei.

” Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”. 2 Timotei 3.16,17

Desigur că putem interpreta acest verset,adică atunci când a fost scris prin anul 60,despre care scriptură vorbea Apostolul Pavel?Privind la Luca1.1” Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi”,adică existau și alte scripturi,vezi și Galateni 1.6 ”Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie”.

În concluzie,eu cred că Dumnezeu așa a îngăduit să fie scris,pentru că ne avea în vedere pe noi,adică Biblia Cornilescu(Toată Scriptura),care se folosește și astăzi în ”bisericile” evanghelice.

”Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui”. Ioan 20.30,31

Ceea ce Dumnezeu a îngăduit să fie scris este suficient ca noi să credem,nu ne trebuie și alte scripturi necanonice.

Astfel avem convingerea că cuprinsul Biblie cu cele 66 de cărţi, conţin cărţi insuflate de Dumnezeu prin Spiritul Său (2Timotei 3:16,2Timotei 1:17; 2Petru 1:21).

Astfel, fiecare credincios este responsabil în faţa lui Dumnezeu de modul cum utilizează Scripturile, atât pentru propriul folos spiritual precum şi pentru folosul altora (1Timotei 4:15,1Timotei 1:16).

Dumnezeu ne-a transmis Cuvântul Său scris şi fiecare suntem datori să-l citim, să-l analizăm, să medităm asupra Lui, să-l întipărim în minte şi inimă, să cerem lumină de la Dumnezeu, să înţelegem mesajul Lui precum şi să-l trăim apoi în viaţa noastră (Deuteronom 6:6-9; Psalm 119:1,Psalm 119:9-11,Psalm 1:15,Psalm 1:18,Psalm 1:24,Psalm 1:33,Psalm 1:34,Psalm 1:72,Psalm 1:97,Psalm 1:176; Evrei 8:10; 10:16; 1Ioan 2:3-6).

2.Sfinții părinți bisericești

Părerea mea este că trebuie să vorbim despre Domnul Isus,despre planul Său de mântuire,nu despre părinții bisericești.

În Biblie nu scrie de aceștia,nici despre faptele lor,prin urmare,pentru mine nu sunt sfinți.

Dacă spui că Îl iubești pe Domnul Isus,vei vorbi doar despre El și lucrarea care a făcut-o în viața ta.Te rog,nu îți lua privirea de la El.

Domnul Isus Hristos a fost singurul care a fost sfânt și fără păcat.

”Nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui”. Isaia 53.9

„El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 1 Petru 2.22

Autor CSD

Dumnezeu să ne ajute.Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Categorie: Gânduri Admin

Pocăință 2

Slăvit fie Domnul Isus.

În articolul precedent, am vorbit despre ce este pocăința și câte ceva și despre pocăința reală și cea falsă.

Privind la David,vedem că el a căzut în păcat,dar nu a continuat să trăiască în păcat.El sa căit și sa pocăit de păcatul său.Nu mai revin cu detalii,am scris un articol despre asta,se numește ”Pofta rea” și se găsește în meniul ”Gânduri Admin”.

Găsim această relatare despre păcatul lui David în 2 Samuel 11,12

David recunoaște păcatul (2 Samuel 12.13)

De reținut că Israel era la război, și nu a putut câstiga bătălia până la David și-a recunoscut păcatul și sa pocăit,la fel ca în cazul lui Acan ( Iosua 7 )

A scris un Psalm cu această ocazie,Psalmul 32,unde vedem câtă suferință avea,”căci Mâna Ta apăsa asupra mea”,dar el ”a mărturisit păcatul lui și …Tu ai iertat vina păcatului meu” Ps 32.5

David a căzut în păcat pentru că nu La căutat pe Domnul, căutat propriile lui plăceri.

Domnul dă biruință doar când trăiești în ascultare de El.

Așadar avem un exemplu de pocăință sinceră,pe care Dumnezeu a acceptat-o,iertându-l pe David.

Cum poți avea o pocăință adevărată?

Trebuie să crezi în Domnul Isus, că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii Evrei 11.6 Ioan 5.24

Trebuie să Îl iubești pe Dumnezeu(cea dântâi poruncă),dar nu oricum …din toată inima ta,cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” Matei 22.37 Dacă Îl iubești vei păzi porunciile Lui. Ioan 14.15

Trebuie să trăiești ca un copil al Lui,onorându-I Numele prin purtarea ta. 1 Ioan 2.6

Trebuie să fii un martor al Lui,adică să spui celor din jurul tău,despre Domnul Isus,și despre mântuire. Matei 28:18-20

Cu toți greșim și cădem în păcat,dar să nu trăim în păcat.

Adică atunci când ai păcătuit,vino la Domnul Isus,recunoaște păcatul,părăsește acel păcat(Prov 28.13),lasă-te de păcat și Domnul te va ierta. 1 Ioan 1.9;2:1-6

Dumnezeu să ne ajute.Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Autor: Nelu

Categorie: Gânduri Admin

Pocăiți-vă și credeți…

 Pocăiți-vă și credeți…

De atunci,încolo,Isus a început să propovăduiască și să zică ”Pocăiți-vă căci Împărăția lui Dumnezeu este aproape” Matei 4.17

Dragi cititori,astăzi vorbim despre un subiect despre care nu se discută în Adunări și anume pocăința.

Dar ce este pocăința? Unii spun că pocăința înseamnă să recunoști că ai păcătuit și să îți pară rău,să te căiești de păcatul tău.Dar vedeți dv,și Iuda s-a căit,și nu i-a folosit la nimic,pentru că a ales să își ia viața.

Alții spun că pocăința înseamnă să întorci spatele păcatului și lumii,adică dacă până atunci ți-a făcut plăcere să păcătuiești,acum acele lucruri să fie pentru tine,o scârbă,ceva ce nu vrei să mai faci niciodată.

Cred că a doua variantă este biblică,Dumnezeu vrea să te naști din nou,pentru Împărăția Sa.

De ce trebuie să ne pocăim? Pentru că Domnul Isus Și-a început lucrarea predicând pocăința.

Doar prin pocăință,vom ajunge să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul nostru.

”Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu,pentru ca să vi se șteargă păcatele,ca să vină de la Domnul vremile de înviorare” Fapte 3.19

”Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” Marcu 1. 15

Deasemenea,Ioan predica pocăința ”Faceți fapte vrednice de pocăința voastră” Matei 3.8,11 Marcu 1.4

”Pocăiți-vă…și fiecare să fie botezat în Numele lui Isus Hristos,spre iertarea păcatelor,apoi veți primi darul Sfântului Duh” Fapte 2.38

Dragi cititori,”Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni,să se pocăiască” Fapte 17.30

”Domnul…dorește ca nici unul să nu piară ci să vină la pocăință” 2 Petru 3.9

”Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință” Romani 2.4

Dacă astăzi te ai coborât din patul tău,mergând pe picioarele tale,ești sănătos,toate aceste lucruri bune,Ți le-a dat El ca să vezi bunătatea Lui și să te pocăiești.Privește natura și tot ce te înconjoară,peste tot vezi lucrarea mâinilor Lui,și ar trebui să Îi mulțumești pentru viață,sănătate și toate binecuvântările pe care El ți le-a dat. Romani 1.20

Am văzut ,deci că pocăința a fost predicată,si trebuie să ne pocăim,astfel nu putem fi copii Lui.

Am întâlnit ”creștini” care spun că este suficient doar să crezi în Domnul Isus.

”Adevărat,adevărat vă spun,că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Celce M-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată,ci a trecut din moarte la viață” Ioan 5.24

E suficient să ridici o mână,exprimându-ți credința în Dumnezeu,spuneau marii predicatori.

”Să vestesc…pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Isus Hristos” Fapte 20.21

Vedeți dragi cititori că credința și pocăința,vin la pachet,nu se poate una fără alta.

Revenind la pocăință,vreau să spun că Duhul lui Dumnezeu,produce pocăința.

Vedem la Rusalii,cum Duhul Sfânt a fost revărsat,adică El produce trezirea duhului tău,pentru că Dumnezeu comunică cu duhul tău.”Duhul se va întoarce la Dumnezeu care L-a dat” Eclesiastul 12.7

”Domnul i-a deschis inima” Fapte 16.14

Dacă Îl cauți pe Dumnezeu,El îți deschide inima și mintea ca să înțelegi lucrările Lui. Isaia 55.6,11 1 Corinteni 2.11-16

Poate vi la Adunare că ți-a plăcut muzica,poeziile,uneori și predica,dar Duhul Sfânt,încă nu Te-a atins,pentru că ai fost mulțumit cu starea ta și nu I-ai permis să te schimbe,înseamnă că ai fost atins doar la nivel de suflet.

”Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuș pe deplin și DUHUL vostru,SUFLETUL vostru,și TRUPUL vostru”.

”Cuvântul lui Dumnezeu desparte sufletul și duhul…judecă simțirile și gândurile inimii” Evrei 4.12

De aceea El ne vorbește la nivel de duh,observați ordinea corectă a lucrurilor.

Dumnezeu să ne lumineze,pe toți.

Haideți cu toți să ne pocăim cu adevărat și Dumnezeu să ne ajute.

Concluzie – Pentru cei care nu ați înțeles încă,vorbeam despre ce este pocăința și cele două aspecte – pocăința falsă(la nivel de suflet) și pocăința adevărată(la nivel de duh).

Nu credem că am epuizat acest subiect ,de aceea,cu voia Domnului,vom continua.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Autor Nelu

Categorie: Gânduri Admin

Prietenia cu lumea

 Bun venit,dragi cititori.Astăzi vorbim despre prietenie.

”Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu”. Iacov 4.4

Privind la acest verset cu cine vrei să fi prieten? cu Dumnezeu sau cu lumea?

”Suflete preacurvare”,(curvie spirituală)se referă la faptul că vrem să fim prieteni și cu Dumnezeu și cu lumea.

Dar ce înseamnă să fi prieten cu Dumnezeu? Dacă îl iubești pe Domnul Isus,te vei îndrăgosti de El și de Cuvântul Lui.”Voi sunteți prietenii Mei,dacă faceți ce Vă spun eu”. Ioan 15.14

Aduceți-vă aminte când ați fost îndrăgostiți.Pe cine întâlneai,îi spuneai despre viitoarea soție…cât este de frumoasă…te lăudai cu ea,la toată lumea ,pe care o întâlneai,ea era cel mai important lucru din viata ta.

La fel este și cu iubirea de Domnul…dacă îl iubim cu adevărat,citind Cuvântul Lui,ne îndrăgostim de El,și spunem la toți despre marea noastră bucurie.Ioan 4.28,29

”Dacă Mă iubiți veți păzi poruncile Mele” Ioan 14.15

”Dacă crezi că Îl iubești pe Dumnezeu dar nu păzești poruncile Lui…ești un mincinos și adevărul nu este în tine”. 1 Iona 1.6

Adevărul este că iubim lumea,cu toate că Ioan spune ”Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el” 1 Ioan 2.15.

Ne îmbrăcăm ”ca lumea”,vorbim ”ca lumea”,vrem să ne asemănăm ”cu lumea”,”(vorba nu-i mai dă de gol,că suntem creștini)în loc să căutăm să ne asemănăm cu Domnul Isus.Privind la social. media,(unde ”creștinii” spun că vestesc evanghelia prin postarea unor versete biblice),ne dorim like-uri,apreciere.

CSD_dev nu face această lucrare doar dacă primim link-uri și aprecieri.Pare ciudat că noi dăm like-uri și aprecieri,aici pe wordpress,dar noi nu primim niciun like,și nici apreciere.Dar nu ne îngrijorează acest aspect,noi continuăm misiunea pe care am primit-o de la Dumnezeu.

Vrei să fi prieten cu lumea sau cu Dumnezeu?

Cu Dumnezeu poți fi prieten când ”faci ce îți spune Dumnezeu,în Cuvântul Lui”.

”După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul(Cuvântul Lui), pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile.Evrei 1.1,2

”Au pe Moise și pe proroci”

”Strâng Cuvântul Tău în inima mea,

ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Ps 119.11

”Avraam era prieten cu Dumnezeu” Iacov 2.23

Părăsește păcatul și poftele lui,vino  la Domnul Isus cu păcatul tău,cu căință,dar și cu dorința de a părăsi păcatul. 1 Ioan 1.9 Prov 28.13

Și Iuda s-a căit,dar nu i-a folosit la nimic dacă a ales să se spânzure.

Nu este suficientă căința,este nevoie și de ”Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare”. Fapte 3.19

”Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea” Exod 20.5

Adică El vrea să Îl slujești doar pe El.Primul pas pentru cei care vor să Îl urmeze pe Domnul Isus este ”lepădarea de sine”,adică să răstignești eul tău,să îți golești inima de tot ce este rău,”să îți curățești casa” ca să poate veni Domnul și să locuiască în inima ta.

Alege astăzi să fi prieten doar cu Dumnezeu,părăsind trăirea în păcat.

Categorie: Gânduri Admin

Nu te teme

 Bun găsit,dragi cititori,astăzi vreau să scriu ce Domnul mi-a pus pe suflet despre siguranța și pacea pe care o oferă doar El.

Astăzi vedem tot mai multe amenințări din diverse locuri,unii sunt foarte înspăimântați,și nu știu că să creadă,urmăresc toate știrile tv pentru a fi informați și sunt foarte îngroziți și speriați vizavi de aceste amenințări,și totuși Domnul spune ”Nu te teme” .

Putem fi prinși de ispita de a urmări toate știrile legate de acest subiect și să uităm că de fapt scopul nostru este altul…să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul.

Urmărim știrile câteva ore să aflăm ce sa mai întâmplat când de fapt ar trebui să mijlocim înaintea Domnului,pentru viața noastră și a celor dragi.

La întrebarea fără răspuns: Cine poate opri aceste lucruri,care se întâmplă acum?

Doar Dumnezeu poate opri aceste lucruri, binecuvântat fie Numele Lui.

Doamne ai milă de noi.

Dumnezeu este suveran ,El are controlul absolut și face tot ce vrea pentru împlinirea profețiilor.

Oare de ce ne temem?

Noi suntem ai Lui.

Nu cumva are legătură cu relația noastră cu Dumnezeu? Adică nu suntem pregătiți nici pentru prigoana care va veni și nici pentru întâlnirea cu Domnul?

Dragi mei .așa cum am mai spus și în alte articole,Domnul Isus a spus ”dacă voiește cineva să mă urmeze,să se lepede de sine…”

Primul pas pentru o relație cu Domnul este lepădarea de sine,cu alte cuvinte…Domnul Isus,totul și tu să te vezi nimic.Dacă nu vedeți lucrurile așa,vă rog cercetați-vă starea.

Vedem în viața lui Moise,Iosif,Daniel,că ei au înălțat Numele Domnului înaintea poporului,Iosif și Daniel înaintea împăratului ”Este în ceruri un Dumnezeu,care va da tălmăcirea”

De ce suntem speriați și avem un Dumnezeu așa de mare care nu vrea binele?

Este posibil ca unele lucruri să se întâmple astăzi să fie îngăduit de Dumnezeu și să împlinească profesiunile privind privirea la prigoana creștinilor și venirea lui Anticrist.

Ce statut are Domnul Hristos,în viața ta? Este cu adevărat Regele tău,Domnul și Mîntuitorul tău?

Dacă este așa, de ce te temi? Domnul Isus ne-a spus că aceste lucruri se vor întâmpla pe pământ,El ne-a avertizat ca să fim pregătiți.Sunteți pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul?Aveți pe Domnul Isus,ca Mântuitor personal,aveți păcatele mărturisite și iertate prin jertfa Lui?

”Cerul și pământul vor trece,dar cuvinte Lui,nu vor trece”

Cui dai crezare? Cuvântului lui Dumnezeu și promisiunilor Lui sau știrilor acestei lumi?

Știrile vă aduc tulburare și nesiguranță,Hristos vă oferă sigurantă și pace.

„Cât despre vremuri și soroace,acestea le-a păstrat Tatăl sub stăpânirea Sa” Fapte 1.7

La Domnul Isus găsiți siguranță,iertare și o viață nouă,plină de speranță.

Nu trebuie să te temi,încrede-te în Domnul.

Autor: Nelu – Admin CSD_dev

Categorie: Gânduri Admin

”I- a seama BINE la citire,la îndemnare,și la învățătura pe care o dai altora.

”I- a seama BINE la citire,la îndemnare,și la învățătura pe care o dai altora…Fii cu luare aminte asupra ta și asupra învățăturii,pe care o dai altora,STĂRUIEȘTE în aceste lucruri,căci dacă vei face așa,te vei face. mântui pe tine însuți,și pe cei ce te ascultă” 1 Timotei 4. 13,16

Dragii mei,în ultimul timp vedem tot mai mult că se folosesc în adunări”versete scoase din context”,ceea ce este foarte rău și deturnează înțelesul adevărat al acelui verset.

Unul dintre cele mai folosite versete fără context este Ioan 5.39

”Voi cercetați scripturile ,pentru că soțiți că în ele viața veșnică, tocmai ele mărturisesc despre Mine”.

NU ESTE UN ÎNDEMN la cercetarea Scripturii.

Privind la context,începănd de la versetul 38-47,vedeți observa foarte clar că Domnul Isus îi mustra pe iudeii care îl ascultau.

”Cuvântul Lui nu rămâne în voi,pentru că nu credeți în Acela ,pe care La trimis El””Nu vreți să veniți la Mine,ca să trăiți”

Și mai este o problemă,aici.În vremea aceea,cine putea ”cerceteze Scripturile”?

Scripturile era atunci într-un sul și erau păstrate la sinagogă, și puteau fi citite doar în ziua de sabat sau la sărbători.

Asta înseamnă că Domnul Isus spunea aceste lucruri unor ”învățători ai legii” preoți sau farisei,care aveau acces la aceste suluri sfinte.

NU putem spune că oricine putea studia Scripturile. Luca 4.16,17

După reforma lui Luther (31 octombrie 1517) ,Scripturile au ajuns în mâinile oamenilor și au putut fi citite sau studiate.

Acum ceva timp,sa sărbătorit ziua reformei,și spre surprinderea noastră,la o conferință de lideri evanghelici,susținută cu această ocazie,sa vorbit despre ”slăbiciunile reformei”.

Oare de ce vedem tot partea negativă,și nu vedem și nu apreciem modul în care Dumnezeu a lucrat prin Luther,pentru că atunci putem avea și noi Scriptura,nu doar preoții,o putem studia și aplica în viața noastră.

Atenție dragii mei,când citiți Scripturile,nu luați versete izolate de context,care făcând așa vă pierd sensul adevărat,pentru care au fost scrise.

Ne doare că întâlnim aceste probleme în adunările evanghelice, ceea ce este mai ciudat este că aceste cuvinte sunt rostite de unii care au absolvit sau facultate de teologie.

”Iși vor da învățători după poftele lor” 2 Timotei 4.3

”Aceștia se vor scula din mijlocul tău” Fapte 20.30 1 Ioan 2.18,19

Atenție mare,dragii mei la învățătura pe care o primiți la Adunare.

Oare nu găsesc alte versete care să ne îndemne să studiem Scripturile?

”Strâng Cuvântul Tău în inima mea,ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”. Ps 119.11

Doamne ai milă de noi.

Categorie: Gânduri Admin

Pofta rea ​​2

Bun gasit dragii mei, astazi vorbim tot despre pofta rea, dar avand alt personaj al Bibliei, si anume Samson.

Relatarea despre Samson o gasim in Judecatori 13-16

Observam ca parintii lui nu puteau face copii si nasterea lui a fost anuntata printr-un Inger al Domnului.

Prin el, Dumnezeu a hotarat sa izbaveasca pe Israel din mana filistenilor.

Insa, Samson in loc sa „urce”, el coboara la Timna, unde vede o femeie din fetele filistenilor..El trebuia sa isi aleaga o sotie dintre fetele din Israel nu dintre fetele filistenilor.Din pacate asa se intampla si azi, tinerii Adunarii. , nu pretuiesc fetele curate din Adunare, ci cauta acele fete care le fureaza inima cu tot felul de lucruri.

Vedem ca lucrul acesta nu este bun, si daca iti alegi de sotie o „filisteasca”, nu va trece mult timp cand cand deveni si tu ca ea, pentru ca te va trage in jos, spre pacat si nelegiuire.

In cazul lui Samson, acest lucru, era hotarat de Domnul (Judecatori 14.4)

Cum esti dragul meu? Cunosc multe cazuri de tineri si tinere care au ales un partener de viata „din lume” si au parasit Adunarea si toate invataturile acumulate, au fost pentru ei, ceva nesemnificativ, rezulta ca ei nu S-au intalnit cu adevarat cu Domnul Isus, nu. sunt nascuti din nou, veneau la Adunare, doar pentru a insista parintii sau bunicii.

Privind la pilda Mantuitorului, referitor la fiul risipitor, ca fiul cel mare era „in casa”, dar era pierdut, plin de nemultumire pentru ca isi dorea aceea viata de „afara” de distractie cu prietenii lui.

Parintii lui Samson nu sunt deacord cu aceeași casatorie, dar ea are loc, dar el spune o ghicitoare și soția lui a planurilor langa tot timpul celor 7 zile și în final ii dezleaga ghicitoare, și Samson „era aprins de manie”, lucru. care ia facut rau caci sotia lui a fost data uneia care era prieten cu el Judecatori 14.20

Apoi din nou, coboara la Gaza, unde „vede” o curba si a intra la ea Judecatori 16.1

Dupa aceea, a „iubit” o femeie, Dalila, care indrumata de Domnitorii Filisteniilor, dorea sa afle de unde ii vine aceea putere.

Apoi „si-a deschis toata inima fata de ea” si ia spus adevarul.Probail a venit imbracata mai provocator, si astfel si el a cedat.Dalila a vazut ca isi deschide toata inima fata de ea, a chemat pe Domnitorii Filistenii, care. l-au legat, i-au scos ochii si l-au legat in lanturi de arama si invartea la rasnita in temnita.

„Nu stia ca Domnul Se departase de el” (v.21)

Ce invatam din aceste lucruri?

Nu te injuga la un jug nepotrivit cu cei necredinciosi. 2 Corinteni 6.14,15

Inima ta trebuie sa fie toata doar a Domnului Isus.

Imaginati-va un om foarte puternic, cucerit si distrus de o femeie.

Oricat de tare te crezi, drag cititor, sufletul tau poate fi cucerit de pacat, prin „pofta rea, care este o inchinare la idoli” Coloseni 3.5

„Sa va feriti de poftele firi pamantesti care se razboiesc cu sufletul” 1 Petru 2.11

Sufletul tau este foarte important, de aceea se lupta dupa el.

 Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele! Prov 23,26„’Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.’ 

Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă.Matei 22: 37,38

„Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca isi pierde sufletul? Sau ce ar da un om in schimb pentru sufletul sau?” Matei 16.26

Pacatul are intotdeauna consecinte grave.La inceput, diavolul iti spune nu este pacat din aia nici aia, dupa ce simt dupa ce ai pacat un sentiment de vinovatie si diavolul zice acum: Dumnezeu nu te mai asculta, nu te mai ajuta ca esti pacatos.Vedeti. dragii mei cum ne insala zilnic pacatul?

Odata ce esti biruit de pacat, el iti scoate ochii ca sa nu mai vezi lucrurile spirituale … ​​si tu continui sa canti sa faci slujba in Adunare, dar poate Domnul Te-a parasit, din cauza pacatului repetat de care nu vrei sa te lasi, pentru ca il iubesti asa de mult.

Apoi te leaga in lanturi, ca sa numai poti face nici miscare, ca doar esti robul lui.

Si te pune sa invarti la rasnita lui, adica sa lucrezi pentru el.

Saul era muncit de un duh rau, pentru ca nu a ascultat de Domnul si El la lepadat 1 Samuel 16.14

Fereasca-ne Dumnezeu de asa ceva.

„Bunătatea lui Dumnezeu te îndreptă la pocăință” Romani 2.4

Ce putem face? Pocaieste-te de pacatul tau, marturiseste-l inaintea Domnului, RENUNTA la el, si El este gata sa te ierte si sa te elibereze. 1 Ioan 1.7,9

Domnul sa ne ajute.

Categorie: Gânduri Admin

Despre pofta rea

”GÂNDURI ADMIN” sunt creațiile noastre,vă rugăm nu copiați aceste gânduri pe alte situri,fără acordul nostru.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Dragii mei,aș vrea să scriu despre poftă.

La fel ca orice lucru,pofta poate fi bună sau rea.

În Coloseni 3.5,6 găsim scris ca ”pofta rea” este o închinarea la idoli și păcatul a intrat în lume prin poftă.Ne aducem aminte de Eva,care privind la pomul din mijlocul grădinii,spune că ”era de dorit ca să deschidă cuiva mintea” Geneza 3.6 

Dragii mei,pofta rea vine ambalată într-un ambalaj foarte frumos,ca să atragă privirile,și să te facă să îți dorești acel lucru.

Privind la David,vedem cum pofta rea,l-a dărâmat și a ajuns să comită păcat duipă păcat,crezând că își poate acoperii greșeala.”Era după-amiază spre seară,când David se plimba pe acoperișul casei împărătești,a zărit de acolo o femeie care se călda și care era foarte frumoasă la chip” 2 Samuel 11.2.

Nu vă lăsaţi păcăliţi de unii oameni din păcate se numesc creştini,care zic că este normal să păcătuieşti că şi David a păcătuit…consecinţele acestui păcat au fost groaznice.

După acest episod,vedem în 2 Samuel 13,că Amnon curveşte cu sora sa şi David se face că nu ştie…de ce ? Pentru că şi el a păcătuit în felul acesta,şi dacă el nu a fost un model pentru copii lui,nici nu i-a pedepsit.Doi ani mai târziu,Absalom îl omoară pe Amnon,pentru fapta sa,după care fuge de David.

După aceea  în 2 Samuel 15,Absalom începe  o răscoală,cu gîndul ca să se facă împărat,David trebuie să fugă din Iersusalim.Absalom este ucis de Ioab.

Dumnezeu prin Huşai,nimiceşte sfatul lui Ahitofel,(2 Samuel 17)care îşi pune capăt zilelor pentru că sfatul lui nu a fost ascultat.

In final,David se întoarce la Ierusalim ( 2Samuel 19.9)

Câte consecinţe a avut păcatul lui David.Dragi mei ,fugiţi de păcat,nu trăiţi în păcat.

Dacă ai păcătuit şi îţi ceri iertare Domnului şi renunţi la păcatul tău,El te iartă şi îţi dă o viaţă nouă.

Să nu uităm că poporul Domnului era la lupta,iar David în loc să vegheze în rugăciune pentru biruință,poftește o femeie în inima lui,păcătuind împotriva lui Dumnezeu.

Ce facem noi când suntem singuri,când avem timp liber? Veghem în rugăciune sau facem ceea ce ne place nouă?

Deși aflase că este măritată,”David a trimis oamenii să o aducă și s-a culcat cu ea”.

Vedeți dragii mei,de la pofta rea se ajunge la preacurvie,apoi la crimă.Păcatul este distrugător,”te înfășoară atât de lesne” Evrei 12.1

Este chemat soțul acelei femei,Urie,și observ ceva interesant la acest om.David îl trimite acasă,dar el s-a culcat la poarta casei împărătești,motivând astfel   ”Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi,domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți pe câmp,și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea!Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta” 2 Samuel 11.11

Ce om deosebit care simte cu poporul Domnului.

David vroia să îl îmbete,pe Urie,acesta să se culce cu nevasta lui şi astfel David să şteargă urmele păcatului lui.

Însă Domnul cunoaşte totul şi nimic nu este ascuns de ochii Lui.

Domnul îl trimite pe Natan,îi descoperă păcatul,David recunoaște că a păcătuit,și Domnul aduce și biruință,Ioab cucerește cetatea Raba.

Și totuși David își continuă planul rău,punându-l în prima linie a bătăliei,și ceilanți s-au retras ca să fie omorât.”Fapta lui David n-a plăcut Domnului”. 2 Samuel 11.27

Dragii mei; David a păcătuit,dar nu a rămas în păcat ,s-a pocăit de acel păcat și Dumnezeu l-a iertat,dar copilul născut prin acel păcat,a murit.David a plătit scump,acel păcat.

Psalmul 51 l-a scris cu acel prilej,și vedem trasformarea și căința și pocăința din sufletul lui.

Este cu neputință să nu păcătuim ,dar ce facem cu păcatul nostru,continuăm să păcătuim sau ne pocăim de păcatul nostru,rugându-ne la Dumnezeu să ne ierte,și ”Sângele lui Isus Hristos,Fiul Lui,,ne curățește de orice păcat” 1 Ioan 1.7

Dumnezeu ne cere veghere și rugăciune ca să nu cădem în ispită. Matei 26.41

Sunt vremuri grele,dragii mei,Dumnezeu a îngăduit această boală,coronavirus,și pentru că a îngăduit-o El,trebuie să o accept.

Biblia vorbește despre ciumi,boli,care vor veni,toate pentru ca Cuvântul lui să se împlinească,dar acestea sunt doar începutul dureriilor…vor mai fi și altele.Haideți să Îl căutăm pe Domnul,din toată inima,nu este de glumit cu Dunmnezeu.

Nu este timp de pierdut,roagă-te în odăița ta,și Domnul te aude.Îmi aduc aminte de o cântare care zice:   ”La ce îți folosește spada,dacă ești paznic adormit…Domnul azi te cheamă să Îi răspunzi degrabă,la ce îți folosește spada dacă ești paznic adormit”.

Sâmînța ca să încolțească are nevoie de un pământ bun,pregătit pentru asta,spunea Domnul Isus. Matei 13

Duhul Sfânt te ajută să crezi,dacă Îl cauți pe Domnul Isus,din toată inima.”Domnul I-a deschis inima,ca să i-a aminte la cele ce spunea Pavel” Fapte 16.14,pentru ca”omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu,căci pentru el,sunt o nebunie și nu le poate înțelege,pentru că trebuiesc judecate duhovnicește”. 1 Corinteni 2.14

”Strânge-ți Cuvântul Domnului în inimă” Ps 119.11,că de acolo nu îl poate lua nimeni.Poate în scurt timp,bibliile se vor lua,”va veni foamete după Cuvântul Domnului” Amos 8.11

Vedem că libertatea religioasă,se îngrădește tot mai mult,în alte țări,creștinii sunt executați,lumea vrea să Îl scoată pe Dumnezeu,din viața lor din societate,toate aceste lucruri se vor întâmpla pentru că Scriptura trebuie să se împlinească,”Cerul și pământul vor trece,dar cuvintele Mele nu vor trece”

Poate până acum ai trăit în păcat,părăsește acel păcat,dacă Îl iubești pe Domnul Isus. 

Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine”. Apocalipsa 3.20

Mulțumim Domnului pentru acest gând,Domnul fie lăudat în toate.

A Lui să fie toată slava și gloria în veci,amin.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. GÂNDURI ADMIN

„Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine…”

„Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine…”(Marcu 8, 34 – 9, 1)
Dragi mei,primul pas,daca vrei sa il urmezi pe Isus este „lepadarea de sine”.

De ce nu crestem spiritual?…pentru ca suntem tot la primul pas,nu am reusit sa progresam…si am ramas „tot copii”spiritual.Unii se lauda ca sunt „pocaiti” de 40 de ani(de fapt de atunci merg la Adunare),si totusi nu au trecut de acest prim pas.Din pacate,nu aud predici despre lepadarea de sine.Nici pe internet,daca cautati nu veti gasi multe predici scrise de evanghelici,despre acest subiect.De ce,oare? Pentru ca nu ne place acest subiect si il evitam.

Dar daca nu faci acest pas,nu il poti urma pe Isus.Ce alegi?Pe Domnul Isus sau lumea cu poftele ei?Cine sunt Eu?Fara mine nu merge nimic…Nu esti nimic,frate…o mana de tarana,care astazi este…maine poate nu mai este…Daca gandesti asa,Domnul nu se poate folosi de tine,pentru ca esti plin „de sine”.Lasa-L pe Domnul sa se vada prin tine,El sa fie totul si tu…nimic .  
Trebuie ca El să crească, iar eu sa mă micșorez.Ioan 3.30

   „Să se lepede de sine” – lepădarea de sine înseamnă a nu ţine seama de eul tău sau a renunţa la privilegiile tale. 

LEPĂDAREA DE SINE IMPLICĂ ÎNLĂTURAREA EULUI ÎN CĂUTAREA VOII LUI DUMNEZEU, ASTFEL ÎNCÂT, ÎN TOATE LUCRURILE, CEL CREDINCIOS SĂ NU-ŞI URMEZE PROPRIA VOINŢĂ ŞI NICI SĂ NU FIE EGOCENTRIC. 

Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.  Galateni 2.20

Numai astfel de oameni pot sa urmeze pe Domnul. Acest lucru este evident, bineînţeles, căci cum ar putea cineva să urmeze pe Domnul dacă el urmăreşte propriile lui interese?

Autor Admin CSD_dev

”Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul”

Domnul Isus vine în ținutul Gadarenilor,și este întâmpinat de un îndrăcit care făcea foarte multe lucruri rele,fiindcă era stăpânit de un duh necurat. Putem observa aici ce face păcatul și duhurile necurate cu omul.Era de nestăpânit,nimic nu îl putea ține legat,avea locuința în morminte…Ferească-ne Dumnezeu de așa ceva. Interesant de observat că acest îndrăcit,când L-a văzut pe Domnul Isus,a alergat la El și I s-a închinat.Marcu 5.6

Și duhurile necurate Îi se închină Lui? Înțelegem că toate lucrurile Îi sunt supuse Domnului Isus Matei 28.18 Binecuvântat fie Numele Lui. Duhurile necurate Îl cunosc pe Domnul Isus(Marcu 5.7) Vedem aici că omul acela era stăpânit de o legiune de duhuri necurate. Dragi cititori,nu este de jucat cu păcatul,el te robește,pune stăpânire pe tine.

Rețineți ! David doar a privit…și a ajuns la curvie apoi la crimă. Păcatul a intrat în lume prin pofta rea,care este o închinare la idoli. Coloseni 3.5 Dragii mei,Domnul Isus vine,venirea Sa este tot mai aproape,evenimentele actuale ne dovedesc acest lucru,Scriptura se împlinește.”Cerul și pământul vor trece,dar cuvintele Mele nu vor trece”. Ți-ai pus întrebarea…cum te găsește Domnul? Venirea Lui te găsește pe genunchi în rugăciune sau pe social media sau la tv pe Netflix? Poate ești religios,frecventezi o Adunare Evanghelică,dar te-ai jucat cu păcatul ,și nu ești pregătit pentru venirea Lui.Acum e timpul să te pocăiești să regreți păcatul tău și să renunți la el. Prov 28.13

Poate mergi de 30 de ani,la Adunare,dar nu te-ai pocăit și viața ta este tot lumească.Dacă vrei să înveți o meserie faci o școală și apoi practici meseria,urmând ca după vreo 2 ani să fii un bun meseriaș. Cum se face că unii merg de 30 de ani la o Adunare Evanghelică și tot lumești,sunt? ”Trebuie să vă nașteți din nou” spunea Domnul,fără aceasta nu vei putea înțelege lucrurile duhovnicești,și dacă nu le înțelegi nu vei găsi plăcere în a umbla precum Domnul Isus. Este timpul ”să veghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită” Matei 26.41

 Isus îl vindecă,duhurile necurate intră în porci ,care erau aproape 2000,și s-au înecat în mare. Marcu 5.13 Apoi toată cetatea, L-au rugat pe Isus să plece din ținutul lor. Matei 8.28 Domnul Isus nu m-ai era”bine venit” în cetatea lor și ținutul lor,dar face un lucru important.

Lasă acolo o mărturie,pe omul vindecat. Acest om vindecat,ar fi dorit să Îl urmeze pe Isus,în toate călătoriile Lui,dar Domnul Isus nu i-a dat voie,pentru că era mai bine ca el să rămână în cetate,și să fie o mărturie acolo. Domnul Isus nu putea veni în cetatea aceea,dar a lăsat o mărturie acolo. ”Du-te acasă la ai tăi,și povestește-le TOT ce ți-a făcut Domnul,și cum a avut milă de tine.” Marcu 5.19

Tu ești o mărturie în locul în care te-a pus Dumnezeu? Sau poate nu ești mulțumit cu locul în cate te-a așezat El? Poate ai fi dorit să te naști în altă țară,să ai o situație materială mult mai bună,dar Domnul are un plan cu tine,în locul în care El te-a pus. Poate îți dorești altceva,dar Domnul te-a pus acolo să fii o mărturie,demnă de urmat că tu ești copilul lui Dumnezeu,și ești diferit de lume,tu ai alte valori,mult mai bune. Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru locul unde Te-a asezat. Misiunea Bisericii este de aduce mai departe mesajul Evangheliei,mai departe,la toți oameni. Matei 28.19,20 Acest lucru l-a făcut omul vindecat,a povestit despre Domnul Isus,în cetatea lui.

Tu faci acest lucru? Ai spus vreodată prietenilor tăi,veciniilor tăi,colegiilor tăi,despre Domnul Isus? I-ai invitat la Adunare,te rogi pentru salvarea lor? Omul vindecat a început să vestească prin Decapole,tot ce-i făcuse Isus Marcu 5.20 Două capitole mai târziu,Îl vedem pe Domnul Isus revenind în ținutul Decapole,și aduce vindecare unui alt om,de data aceasta,Domnul Isus îi spune ”să nu spună nimănui,dar ei Îl vesteau mai mult”Marcu 7.31,36

Domnul să ne ajute să vestim ”Vestea Bună”,prin vorbe,prin tot ceea ce facem. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

https://devotionale-csd.blogspot.com/search/label/G%C3%A2nduri%20Admin

Autor Admin CSD_dev

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: